No4938模特利世浴室场景性感蓝灰色吊带长裙湿身秀惹火身材诱惑写真77P利世秀人网

No4938模特利世浴室场景性感蓝灰色吊带长裙湿身秀惹火身材诱惑写真77P利世秀人网

《本经》言,消食作煎饵,留其滓以健运脾气,食自化矣。 诸风药用之治风湿痹痛,百节拘挛。

甄权治腹内久冷气痛,去风冷痹弱。凡乳蛾喉咙肿痛,及小儿急慢惊风,牙关紧急,不省人事者,捣绞和酒灌之。

若寒疾即用附子,风疾即用乌头,二药俱走而不守,故堕胎为百药长。《本经》列之上品,不独助男子壮火,且能散妇人郁抑非妙达《本经》精义,不能得从治之法也。

若受杖时,先服一二钱,则血不冲心,杖后尤宜服之。俗名赤眼老母草《本经》主腰脊痛不得着床,俯仰艰难。

《本经》之利水道,即《开宝》之散血堕胎也。一种曰兰香,植之庭砌,二十步内即闻香,俗名香草,以子能去目翳,故又名翳子草。

辛咸平,无毒。一人病手臂结块肿痛,用蓖麻仁捣膏,贴之即愈。

Leave a Reply