U267李凌子写真套图64P李凌子尤果网

U267李凌子写真套图64P李凌子尤果网

 故天地者,太极之巨廓也。故春夏人迎微大者为无病。

 后世悉宗其谬,如东垣、丹溪之明,亦信而不辨。鼻惟容气,故所嗅者亦惟气。

数而一止,其脉为促,多主肺痈,郁热阳毒。自斯言一宋儒标榜而互赞之,附声而妄衍之。

中暑卒然晕倒如中风者,乃酷暑之气鼓运其痰,壅塞心包,此肾水素亏不胜时火燔灼也,必喘乏而无痰声。左手为人迎,则尺寸不能分关格。

扁鹊亦忧后人不达经义,本禁服篇、终始篇关格证,而推覆溢脉之名。且其家藏有宋徽宗《圣济总录》一书,元大德年间,耶律楚材重刊盈二百卷,世所未见,日夕津涉于此,自然出人意表。

壶隐子曰∶祸从口出,病从口入。风胜则动,热胜则肿,燥胜则干,寒胜则浮(原注:寒变为热,神气乃浮),湿胜则濡泻。

Leave a Reply