KIM020超凶的诺写真套图39P超凶的诺波萝社

KIM020超凶的诺写真套图39P超凶的诺波萝社

每服七八十丸,空心米饮下。着痹宜东垣神效黄汤、温经除湿汤、史国公浸酒之类。

荣气不从,逆于肉理,乃生痈肿。然见于胃足趺阳之脉,则知虚寒自下逆上也。

又平人气象论云∶寸口脉沉而横,曰胁下有积,腹中有横积痛。治病不知经络,犹捕贼不知界分,其能无诛伐无过之咎乎?

或有余沥,及梦寐阴人通泄。有热,久则肉腐为脓,无热,久则肉化为浆渣。

未熟而决,以泄其毒,不可太深。此铁瓮城申先生方也。

足少阳胆养,不可针灸其经。 然以愚观之,亦未为得。

Leave a Reply