AKB48成员入山杏奈清新养眼写真7P

AKB48成员入山杏奈清新养眼写真7P

迨火衰气平,咳嗽渐息,痰之出者,半日一口,反黄而稠,则火不上壅,痰得久留,受其煎炼所致,而病亦遂愈。五味为君,加二冬、白芍、生甘草、人参、乌梅。

凡人目瞑,卫气行于阴,今内有伏热,两阳相搏,则腠理开而盗汗出。 如被鸡骨所伤,鸡羹化下;鱼骨所伤,鱼汤化下。

 四肢肿,宜五皮饮。若先治痢,疟后痢,乃余邪内伏,或脾气虚下陷使然,谓之似痢非痢。

然后以泻胆热之药入酒中,每日仍痛饮一醉,饮法同而酒性异,始得阴行而妙其用。面毒、豆腐毒∶并用萝卜煎汤服,子亦可。

 若泻则不可用此丹。 饮者,停水之名。

王安道驳之曰∶《经》谓劳者温之,温乃温养之谓,凡调其饮食,适其起居,与用药调养皆是,非寒温之温。在上加防风,在中倍苍术,在通身加乌药、羌活,在两臂加桑枝、威灵仙,在两足加牛膝、萆、防己,寒湿虽暑月亦觉清冷加虎骨、官桂,血必虚加当归。

Leave a Reply